#New York 2017

Med kampanjen #kärleksbomba vill vi rikta strålkastarljuset mot aktivister som dagligen sitter med små medel för att åstadkomma förändring. De trotsar normer och traditioner om kvinnors underordning och mäns överordning. De utmanar den rådande maktstrukturen genom att kräva sina rättigheter.
De får sällan någon uppmuntran för sina insatser, istället möts de alltför ofta av hot och trakasserier ifrån samhället men även av sina egna familjemedlemmar. Vi vill nu ge dem den uppmärksamhet de förtjänar.

Instruktioner om hur du deltar i #kärleksbomba
Följ Kvinna till Kvinna på Instagram